รับสมัครโครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555


หลักสูตรการศึกษา: 
ภาคปกติ
 
วิทยาเขต: 
วิทยาเขตบางเขน

เริ่มรับสมัคร: 
ศุกร์ 13 มกราคม 2555

หมดเขตรับสมัคร: 
ศุกร์ 03 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 


รับสมัครโครงการทายาทธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555