การกำหนดวัน / เวลาในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 52


        วิทยาเขตบางเขน        

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน   (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
     
    ลงทะเบียนเรียน วันที่ 16 - 20 มี.ค.52
    หมายเหตุ

        -  นิสิตปริญญาตรี รหัส 45  หรือ น้อยกว่า  ยังไม่ต้องชำระเงิน  ให้ไปชำระเงินในวันที่ 1 เม.ย. 52  พร้อมรับ KU2  ที่อาคารจักรพันธ์ฯ

        -  นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย  รหัส 46 หรือน้อยกว่า  ยังไม่ต้องชำระเงิน ให้ไปชำระเงินในวันที่  1 เม.ย. 52  พร้อมรับ KU2  ที่อาคารจักรพันธ์ฯ

        - นิสิตปริญญาตรีและนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย รหัส 47 หรือน้อยกว่า ให้ลงทะเบียนเรียนวันที่ 16 มี.ค. 52  เวลา  08.30 - 09.30  น.

 

  วันเสาร์ที่ 21 มี.ค.52

       -  วันลงทะเบียนเรียนผ่าน Web สำหรับนิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคาร ในวันที่ 2 - 18 มี.ค. 52 
ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

       -  วัน Add/Drop ผ่าน Web สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน Web และต้องการเปลี่ยนแปลง

 


 

  


  Registrar.ku.ac.th - developed by Office of the Registrar Kasetsart University, Bangkok Thailand.
Information in this document is subject to change without notice.
  พัฒนาโดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน